У зв’язку з активізацією процесів децентралізації регіонів та ліквідацією можливих корупційних проявів на місцевому рівні, особливої актуальності набуває вдосконалення системи доступу громадськості до публічної інформації в сфері діяльності регіональних органів самоврядування. Про це наочно свідчить прийняття за останній рік ряду важливих законодавчих документів, до яких, зокрема, відноситься Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації в формі відкритих даних» та Постанова КМУ «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюднен- ню у формі відкритих даних«.

Першочерговим завданням при вищезгаданому вдосконаленні системи доступу громадськості до публічної інформації є оптимізація сайтів рад з тим, щоб вони максимально відповідали вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням внесених до нього за останні роки поправок та змін. Саме таке завдання ми ставемо перед нашою командою розробників корпоративних державних сайтів рад.

В результаті детального аналізу вимог до функціоналу сайту, ми сформували ряд дій спрямованих на вирішення наступних конкретних завдань по наповненню сайтів органів місцевого врядування в частині:

  • опублікованій на них основної інформації про структуру, цілі та функція районних рад, а також їх структурних підрозділів;
  • опублікованих на них місцевих підзаконних актів та їх проектів від місцевих рад;
  • представлених на них механізмів впливу громадськості на діяльність рад;
  • опублікованих на них посилань на набори відкритих даних, розпорядниками яких вони є;
  • опублікованій на них інформації по поточних перспективних планів діяльності рад;
  • опублікованій на них інформації за потребою рад в кадрах.

Для підвищення ступеня відповідності сайтів органів місцевого самоврядування вищезгаданого Закону рекомендується виконати ряд наступних завдань:

  • Розробляти сайти на функціональній та сучасній CMS. Це може бути WordPress або Drupal, які зарекомендували себе у всьому світі при створенні Web-ресурсів державних установ. Дані CMS, зокрема, має суттєві напрацювання у сфері роботи з відкритими даними та з ав- томатизацією надання адміністративних послуг. Це, в свою чергу, є надзви- чайно важливою умовою для підвищення ступеня відповідності сайтів рай- онних рад Закону «Про доступ до публічної інформації».
  •  Дизайн головної сторінки сайту відповідав принципам формування landing сторінок і закликала б рядового користувача до дії. Це, зокрема, передбачає наявність на сайтах рад оригінальних кнопок, які спонукають користувачів клікати на них і тим самим здійснювати певні дії. Крім того, застосовувати контекстні повідомлення (підказки), які повинні переконувати пересічних користувачів робити на сайтах рад ті чи інші дії.
  • Формувати перелік наборів відкритих даних, на підставі яких у вигляді наочних графіків та діаграм ради зможуть ефективно популяризувати свою діяльність, залучати необхідні інвестиції, забезпечувати мандат довіри громадськості та обґрунтовувати непопулярні дії перед своїми виборцями.

Ми знаємося у своій справі і можемо допомогти Вам створити такий інформаційний ресурс, який би був корисним для його користувачів та відповідав би вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації.

Виникли питання стосовно проекту?

Замовити консультацію